Obszar specjalizacji

Badanie jakości i efektywności produktów oraz procedur projektowych.

Monitoring, ewaluacja, analiza ryzyka, optymalizacja projektów.

Tworzenie projektów i budowanie zespołów wdrażających projekty.

Upowszechnianie produktów innowacyjnych.

Szkolenia z zakresu zarządzania projektami i prowadzenia działalności gospodarczej.

Sieć kontaktów i wieloletnia współpraca z przedstawicielami urzędów pracy, organizacji pozarządowych, agencji zatrudnienia, biur karier i jednostek

samorządu terytorialnego na terenie Dolnego Śląska, województwa lubuskiego i śląskiego.

Ponad 10-letnie doświadczenie w realizacji projektów innowacyjnych i standardowych.




Copyright Nazwa.pl